Jump to Navigation

अभिप्राय/संपर्क

आमचा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी, जातीय संघटनेशी कुठल्याही प्रकारे संबंध नाही. आम्हाला घेणे आहे ते फक्त राष्ट्राच्या निर्माणाशी, शेतकऱ्यांशी आणि सामान्य माणसाशी.
आम्हाला कोणत्याही जात, धर्म, राष्ट्र,राज्य, पक्ष, वर्ग [आर्थिक/शिक्षित/अशिक्षित/शहरी/ग्रामीण] चे वावडे नाही.

काहीही अडच आल्यास किंवा काही प्रश्न असल्यास team.jijau@gmail.com वर संपर्क साधावा.Main menu 2

by Dr. Radut.