Jump to Navigation

समाजिक न्याय आणि समानता

विविध गटातील मागासवर्गीय आणि अपंग (वेगळ्या प्रकारे सक्षम) विद्यार्थ्यांसाठी अनेक योजना.
जसे
- कमी दारात शैक्षणिक कर्जे (कोणत्याही ही बँकेतून)
- विदेशातील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती
- भारतातील शिक्षणा साठी शिष्यवृत्ती
- विशेष अभ्यासक्रम आणि जाहिराती
येथे बघा :
सौजन्य: Ministry of Social Justice and Empowerment (http://socialjustice.nic.in/)Main menu 2

by Dr. Radut.