Jump to Navigation

SHIVAJI MAHARAJ: EK SARVOKRUSTH ABHIYANTA

SHIVAJI MAHARAJ EK SARVOKRUSTH ABHIYANTA ASE SHIRSHAK DENYACH KARAN SHIVAJI RAJANI AAPALYA AYUSHYAT JE GAD KILLE BANDHALE AHET AAJAHI AMHI KONTYAHI KILLHYAVAR GELAT TARI RAJANCHI ABHIYANTACHYACHI JANIV APALYALA YEIL SADHYACHA KAL,HA MOBILE AHE PAN SHIVAJI RAJANCHYA KALI HI SUFIDHA NAVHATI PAN RAJANCHA KARBHAR MOBILE SARKHA HOTYA JAGBHARAT MANDALELYA KILLHYANCHYA PRADARSHANAT EK NO CHA KILLA HA RAIGAD THARLA KARAN AAJHI TUMHI RAIGADAVAR JAVA ANI PAHA EKADA TAKRAR KARANYASATHI RAJYANCHYA DIWANAKADE GELA TAR TO DIVANALA JE SANGATO TE RAJGADIVAR BASALELYA RAJANA SPASTH AIKU ET HOTE AAJAHI TUMHI JA TITHE ANI KITIHI HALU AVAJAT DIVANKHANYAT BOLA RAJGADIVAR EKDAM,SPASTH AVAJ YETO

MAG SANGA MITRANO SHIVAJI RAJE JAGATIL SARVOTKRUSTH ABHIYANTA HOTE NA AAJA JAGBHARATIL ABHIYANTYANI SHIVAJI RAJA NAMAK ABHIYANTYALA PRANAM KELA AHE

JAI BHIM

JAI SHIVRAIMain menu 2

by Dr. Radut.